Cielesność Natury

 

13 lipca, 2012 roku Galeria Baszta gościła wystawę Ewy Wojtyniak – Dębińskiej pt. „Cielesność Natury”.

O artystce:

Urodzona w 1967 roku w Zgierzu. Studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej.
Dyplom z wyróżnieniem w 1993 roku, w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego.
Od 1992 roku pracownik naukowo – dydaktyczny w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki na Wydziale Sztuk Wizualnych. W 2002 roku kwalifikacja I stopnia w zakresie grafiki warsztatowej. Twórczość w zakresie grafiki, fotografii i rysunku. Zorganizowała dziewięć wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w trzydziestu wystawach zbiorowych. Publikuje teksty krytyczne min. na łamach Exit, Formatu, łódzkiego Kalejdoskopu, miesięcznika Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”, Biuletynu Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Autorka czternastu rozdziałów w wydawnictwie poświęconym łódzkim artystom [w:] Imiona sztuki własnej: współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna, red. G. Sztabiński, P. Sztabińska, tekstu Transmedialność w grafice współczesnej [w:] Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski oraz rozdziału XI Sztuka publiczna a osobowość jej uczestników [w:] Wielokodowość komunikacji, seria: Poznawać, Tworzyć, Komunikować, red. A. Barańska. Udział w konferencjach naukowych.

Oto zdjęcia z wystawy:

Dodaj komentarz


*