„Obiekty, Reprojekcje, Powroty” – Piotr Muszalski

wernisaż 22.08.2020 o godz. 17:00
wystawa trwać będzie do 30.09.2020 r.

Artysta przedstawi prace graficzne nigdzie dotąd nie prezentowane ze swojego bogatego dorobku . Grafiki , które silnie związane są z twórczością autora i będące jego spójną wartością z filmem animowanym. Jest reżyserem, scenarzystą, animatorem i pedagogiem. W Galerii Baszta Piotra Muszalskiego poznamy jako znakomitego grafika.

Ważniejsze filmy z dorobku Piotra Muszalskiego:

Toccata d-moll (1994), Gustav Klimt (1996), The Way of the Buddha (1997) i Jak bóg Maior utracił tron (1999).

dr hab. Piotr Muszalski, prof. UAP

 Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Reżyser, scenarzysta, animator, autor scenografii filmowych.

Dyplom w 1993 r. w Pracowni Filmu Animowanego prof. Kazimierza Urbańskiego. W l. 2008–2014 kierownik Katedry Animacji. Od 2014 r. prodziekan Wydziału Animacji. Kierownik Pracowni Animacji Materii, w której realizowane są filmy w technikach materii sypkiej, wycinanki, plastelinowej oraz płynnej farby, tworzone bezpośrednio pod kamerą. Wykładowca historii i teorii animacji. W l. 1993–2000 współpracownik Telewizyjnego Studia Filmów Animowanych w Poznaniu.

Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Twórca filmów prezentowanych na ponad 120 festiwalach, przeglądach i pokazach. Zajmuje się archeologią kina, iluzją optyczną, historią animacji, a zwłaszcza okresem przedkinematograficznym.

Comments are closed.