ŻYWIA LESZKOWICZ – BACZYŃSKA – „POZA CIEŃ”

Galeria Baszta oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na wystawę:

ŻYWIA LESZKOWICZ – BACZYŃSKA – „POZA CIEŃ”

Wernisaż:
23 listopada 2019 o godz. 17.00
Park Miejski w Zbąszyniu, Galeria Baszta

Żywia Leszkowicz-Baczyńska (ur. 5.04.1061 w Zielonej Górze). Skończyła socjologię na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam też uzyskała doktorat z socjologii. Do 2013 roku pracowała na stanowisku adiunkta w  Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aktualnie pracuje w Łużyckiej Szkole Wyższej im Benedykta Solfy w Żarach, na stanowisku adiunkta. W roku 2018 na terenie tejże szkoły założyła Galerię INCYDENT, której jest kuratorem.

W 2014 roku podjęła studia stacjonarne w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Realizowała specjalność w zakresie malarstwa w pracowni  prowadzonej przez profesora Stanisława R. Kortykę. Jednocześnie kształciła się w pracowni grafiki warsztatowej prowadzonej przez profesora Piotra Szurka. Efektem tych działań był dyplom licencjacki z malarstwa, z aneksem z grafiki. Jego tytuł to „Procesualność i forma”, gdzie pojęcie procesualności odnosiło się do obrazów olejnych (sześć obrazów o wymiarach 110×140  cm) – ideą tych prac było z jednej strony zamknięcie czasu w formie, z drugiej natomiast eksperyment z kolorem czarnym, jego możliwościami oraz strukturą i gestem.

Z kolei pojęcie formy, w odniesieniu do grafik (sześć grafik 80×100 cm) potraktowane zostało jako struktura. Stąd poszczególne prace noszą tytuł „Struktura bliskiego dystansu”.  Chodziło tutaj o wskazanie, że forma, jako struktura dalekiego dystansu, składa się z niuansów, których dostrzeżenie jest możliwe tylko wtedy, gdy przyjmie się inną perspektywę poznania. Wówczas z pola widzenia znika forma na rzecz pomniejszych elementów, których struktura jest jakościowo czymś odmiennym aniżeli sama forma.

Obecnie kształci się na drugim roku studiów II stopnia, na kierunku Sztuki Wizualne w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – moduł: malarstwo.

BIOGRAM:

 WYSTAWY ZBIOROWE

 • UKRYTE – wystawa zbiorowa, Galeria PWW, Zielona Góra 2017
 • PO DRUGIEJ STRONIE ULICY, Plener miejski – wystawa zbiorowa. Po plenerowa Karłów 2017, Galeria PWW, Zielona Góra, 2017
 • WYBÓR – Konferencja Dziekanów, Galeria Rektorat, Zielona Góra 2017
 • Wystawa w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej, SZTUKA WSPÓŁCZESNA WOBEC MEDIÓW – wystawa zbiorowa, Karłów 2018
 • ZDARZYŁO SIĘ… – Grupa MY, Galeria INCYDENT, wystawa zbiorowa, Żary 2018
 • PRETEKST TO CZY PRZYPADEK – wystawa zbiorowa dwóch Kół Naukowych – Koła Pracownia Wolnego Wyboru ISW UZ i Koła Artystyczno-Naukowego „Kurant” WA UŚ
 • WYBÓR – wystawa zbiorowa, Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie, Galeria PO 111 schodach, Lublin 2018
 • STRUKTURY BLISKIEGO DYSTANSU – wystawa indywidualna, Galeria aj-aj Instytut Sztuk Wizualnych UZ, Zielona Góra 2018
 • PLURALADOR – SHOTY 3. Wystawa prac dyplomowych studentów Instytutu Sztuk Wizualnych. Rok akademicki 2017/2018. BWA Zielona Góra, Instytut Sztuk Wizualnych UZ, Zielona Góra 2018
 • Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

NAJLEPSZY DYPLOM – GRAFIKA. UCZEŃ I JEGO PROMOTOR 2018

Żywia Leszkowicz-Baczyńska – Procesualność i forma. Struktury bliskiego dystansu. Promotor Prof. dr hab.  Piotr Szurek

 • TRANSGRESJA – wystawa zbiorowa Koło Naukowe PWW Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski i Koło Artystyczno-Naukowe Kurant Uniwersytet Śląski, Zamek Cieszyn, Cieszyn 2019
 • TRANSSFER – wystawa studentów i pedagogów Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze. Galeria Szewska, Poznań 2019
 • CZŁOWIEK A NATURA – Wystawa studentów Koła Naukowego PWW w Zielonej Górze. Hydrozagadka ZOK, 2019

WYSTAWY INDYWIDUALNE

 • PROCESUALNOŚĆ I FORMA – wystawa dyplomowa, indywidualna, BWA Zielona Góra 2018
 • STRUKTURY BLISKIEGO DYSTANSU – wystawa indywidualna, Galeria aj-aj Instytut Sztuk Wizualnych UZ, Zielona Góra 2018
 • OD SŁOWA DO SŁOWA – wystawa indywidualna, Galeria INCYDENT, Żary 2019
 • IMPONDERABILIA – Wystawa Indywidualna. Koło Naukowe PWW w Zielonej Górze, 2019

OSIĄGNIECIA

 • Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

NAJLEPSZY DYPLOM – GRAFIKA. UCZEŃ I JEGO PROMOTOR 2018

Żywia Leszkowicz-Baczyńska – Procesualność i forma. Struktury bliskiego dystansu. Promotor Prof. dr hab.  Piotr Szurek

KURATORKA WYSTAW:

 • ZDARZYŁO SIĘ – wystawa Grupy My. Galeria INCYDENT, Żary 2018
 • OPRESJA – wystawa Pauliny Komorowskiej-Birger, Galeria INCYDENT, Żary 2018
 • WERSJE HYBRYDOWE – wystawa Alicji Lewickiej-Szczegóły, Galeria INCYDENT, Żary 2018
 • TO, CZEGO NIE WIDAĆ – wystawa  Magdaleny Gryski, Galeria INCYDENT, Żary 2018
 • IDEE –  wystawa Radosława Czarkowskiego, Galeria INCYDENT, Żary 2018
 • ROZMAITOŚĆ RZECZYWISTOŚCI – wystawa Cezarego Bednarczyka, Galeria INCYDENT, Żary 2018
 • POLEMIA, CZYLI GABINET OSOBLIWOŚCI STANISŁAWA LEMA – wystawa i działania artystyczne Adama Łuckiego, przestrzeń prywatna Zielona Góra 2018
 • AUTOPORTRET – wystawa Piotra Szurka, Galeria INCYDENT – Żary 2019
 • GRANICE TERENU PRYWATNEGO – wystawa Maryny Mazur – Żary 2019

Comments are closed.