Jarosław Dzięcielewski – „Konsekracje XXX”

Galeria Baszta oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na wystawę prac:

JAROSŁAWA DZIĘCIELEWSKIEGO
KONSEKRACJE XXX

Wernisaż: 6 kwietnia 2019 o godz. 17.00
Park Miejski w Zbąszyniu, Galeria Baszta

O autorze:

Jarosław Dzięcielewski , ur. 23.03.1963 r. we Wschowie.  Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ( kierunek – Rzeźba ).  Dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Olgierda Truszyńskiego w 1991 roku. Od 1992 roku pracuje
w Instytucie Sztuk Wizualnych , Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego      ( dawniej – WSP ) .

W latach 1995 – 2001 był asystentem w Pracowni Rysunku, prowadzonej przez prof. Izabelę Gustowską , w latach 1995 – 2001 był równolegle asystentem w Pracowni Rysunku, prowadzonej przez prof. Andrzeja Banachowicza. W czasie 1995 –  1997, prowadził uniwersytecką ( wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna ) Galerię GI w Zielonej Górze. W 1997 roku był współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze.

W latach 1998 – 1999 samodzielnie prowadził Pracownię Rzeźby oraz wykładał Zagadnienia i Tendencje Sztuki Współczesnej w Studium Sztuk Plastycznych w Głogowie. W 2000 roku uzyskuje doktorat w ASP w Gdańsku, na Wydziale Rzeźby. Od 2002 roku samodzielnie prowadzi Pracownię Rzeźby i Kształtowania Przestrzeni oraz Pracownię Struktur Wizualnych i Mechanizmów Percepcji Wzrokowej, ( ćwiczenia ) . W 2008 roku uzyskuje habilitację w ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby i od tego też czasu prowadził w swoim instytucie wykłady z Psychofizjologii Widzenia. Obecnie prowadzi wykłady  przedmiotu o nazwie Struktury Wizualne i Mechanizmy Percepcji Wzrokowej, W 2011 roku uzyskuje stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2013 roku, cały czas jest kierownikiem Zakładu Architektury Wnętrz i Rzeźby, Instytutu Sztuk Wizualnych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i od tego roku prowadził wykłady – Rzeźba Współczesna. W latach 2012 – 2014 był koordynatorem Festiwalu Nauki (Uniwersytetu Zielonogórskiego). Po uzyskaniu habilitacji, przez kilka lat był opiekunem Koła Naukowego studentów Wydziału Artystycznego, pod nazwą – Pracownia Wolnego Wyboru. W latach 2013 – 2017 był opiekunem i kuratorem Galerii Rektorat (Uniwersytetu Zielonogórskiego). Od 2013 roku aż do chwili obecnej jest recenzentem i członkiem w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów ( komisja habilitacyjna ). 30 lipca 2018 roku otrzymuje tytuł profesora sztuk plastycznych , nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura profesorska przeprowadzona została w Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie , na Wydziale Rzeźby.

Promotor i recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz
w procedurach profesorskich.  Ma na swym koncie około trzydzieści wystaw indywidualnych i pięćdziesiąt wystaw zbiorowych. Od 1997 roku aż do chwili obecnej zajmuje się cyklami rzeźb swojego autorstwa , pod tytułem KONSEKRACJA.


Comments are closed.