Radosław Czarkowski – ‘IDEE- drugie rozdanie’

Galeria Baszta oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na wystawę

Radosława Czarkowskiego
„IDEE – drugie rozdanie”

WERNISAŻ: 17 LISTOPADA, GODZ. 17:00
PARK MIEJSKI W ZBĄSZYNIU, GALERIA BASZTA

 

 

O wystawie:

‘IDEE- drugie rozdanie’ to opowieść o potencjalności formy. To nie rzecz o kompozycji statycznej czy też dynamicznej, agresywnej czy też pasywnej etc., lecz znalezionej intuicyjnie, bez spekulacji, niemal automatycznie. Coś bliskie, coś dalekie, wspólne, rozdzielne, spokojne i ciche, niepokojące i drażniące. Tak bym chciał.

Cytowałem kiedyś R. Bratt’a, który powiedział mi: Zapisz słowo na ziemi odsłoniętej nagą dłonią – stanie się nowy porządek. Dziś zapisuję formę wydobywając jej ideę z odsłoniętej pamięci i też… staje się nowy porządek.

Wystawa jest prezentacją obrazów. W wachlarzu środków zawsze staram się znaleźć wspólny mianownik. Tu interesuje mnie konfiguracja pozwalająca na wykreowanie znaczeń otwartych na interpretację odbiorcy, lecz jednak oscylujących wokół określonej idei..

 

Radek Czarkowski

O autorze:

Ur. 1966 w Zielonej Górze.
1992 – dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, w Pracowni Rysunku prof.Jarosława Kozłowskiego
1990-92, współpraca z grupą SDS.
Od 1992, asystent a od 1999, adiunkt w Instytucie Sztuki i Kultury Plast. WSP w Zielonej Górze (obecnie Instytu Sztuk Wizualnych na Wydz. Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego);
1992 – 94 kierownik Galerii Gi (galeria ISiKP);
1994 – stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra;
1997 – pomysłodawca i współorganizator (wspólnie z ISiKP, BWA, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ) akcji dobroczynnej na rzecz ofiar powodzi p.n. Aukcja dla Powodzian;
1997-99 kierownik Galerii GI;
1998 – stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra;
1999 – I stopień kwalifikacji, Wydz. Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu;
-udział w seminarium oraz wystawie Status Quo w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
-członek komisji kwalifikującej do wystawy Młode Pokolenie Artystów Polskich w CRP Orońsko
1999 – 2003 prowadzi licencjacką pracownię Rysunku w głogowskim oddziale ISiKP;
2009 – obrona przewodu habilitacyjnego, Wydz. Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu;
2010 – Zespołowa Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego;
Od 2003 prowadzi licencjacką i magisterską Pracownię Rysunku i Intermediów, a w latach 2004 – 2006 Pracownię Edukacji Twórczej w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Wydz. Art. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Od 2010 profesor nadzwyczajny UZ.
2011 – kierownik zakładu Grafiki w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydz. Art . UZ
Od stycznia 2011 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UZ.
Od 2012 z-ca dyrektora ISW WA UZ.
Od 2015 dyrekor ISW WA UZ
Uczestnik, organizator i kurator wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju za granicą.
Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, instalacją, obiektem, działaniami performatywnymi.

 


 

Comments are closed.