Marek Lalko – Album/N

 

Wystawa podzielona na dwie przestrzenie ekspozycyjne, dwa różne spojrzenia na to samo zagadnienie – czas w obrazie.
1. „Skondensowane” portrety, tzn. obrazy składające się z warstw powstałych na przestrzeni 10 lub 100 dni rejestracji. Fotografie są efektem procesu zapisu rejestrowanego cyklicznie od 2007 roku. Portrety powstają przy świetle zastanym
w niezmiennym miejscu, w tygodniowych odstępach. Efektem tych działań jest publikacja w formie obiektu prezentującego poszczególne etapy rejestracji twarzy.
2. Karty albumu rodzinnego, pozbawione oryginalnych fotografii. Zdjęcia, niosące ze sobą wartość emocjonalną, zostały wyrwane ze starego „nośnika” i przeniesione do nowej rzeczywistości – „współczesnego” nowego albumu fotograficznego.
Pretekstem do powstałej pracy było więc przywrócenie brakujących obrazów do pierwotnego środowiska, jakim są zniszczone, pozbawione fotografii karty albumu rodzinnego. Dodatkowym elementem wystawy jest projekcja wideo rejestrująca moment obserwacji zniszczonych kart albumu i przywoływania w pamięci utraconego obrazu.

 


 

Comments are closed.