Monica Delli Iaconi „AD OCCHI APERTI, NEI SECOLI DEI SECOLI”

Galeria Baszta oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na wystawę fotografii:

Monica Delli Iaconi
„AD OCCHI APERTI, NEI SECOLI DEI SECOLI
(Z otwartymi oczami, od zawsze na zawsze)”

Wernisaż: 6 lipca godz. 17:00
Park Miejski w Zbąszyniu, Galeria Baszta

Przemoc wobec kobiet w ciągu ostatnich lat stała się jednym z poważniejszych problemów społecznych we Włoszech i nie tylko. Coraz częściej czytamy o maltretowanych kobietach, słyszymy historie o przemocy, nadużyciach i zastanawiamy się co należałoby zrobić, żeby zatrzymać to co wydaje się być niepokojącym sygnałem degeneracji życia w naszych miastach. Co więcej, analizując dane statystyczne, zjawisko to dotyczy raczej rodzin a nie naszych ulic, placów czy innych miejsc publicznych. Chodzi o przemoc pomiędzy osobami, które się znają, może nawet od dawna.

Comments are closed.