Tożsamość ciała

Galeria Baszta oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na wystawę prac:

DOROTY KOLESIŃSKIEJ
TOŻSAMOŚĆ CIAŁA

Wernisaż: 16 stycznia 2015 r.
Park Miejski w Zbąszyniu, Galeria Baszta

 

Tożsamość w słowniku języka polskiego PWN oznacza w odniesieniu do pojedynczego człowieka świadomość siebie, co przy głębszej analizie łączy się także z kontekstem „pogodzenia się” z własnym ciałem. Aspekty biologiczne i fizyczne są powłoką dla umysłu, mogącą wyrażać się twórczo, ale będącą również ograniczeniem. Ciało pamięta wydarzenia, zapisuje je na skórze i w gestach. Świadomość mierzy się z cielesnością poprzez działanie organizmu i jego komunikatywność. Nagość własna u większości osób budzi zaniepokojenie. Gdy ktoś patrzy zakrywa się pewne fragmenty ciała, jakby ten gest mógł chronić. Ciało jako powłoka umysłu stoi pomiędzy myślą a rzeczywistością i pośredniczy w wymianie komunikatów, poprzez swoje właściwości zniekształcając je. Tożsamość ciała obejmuje jego obraz rzeczywisty oraz ten wyimaginowany w umyśle osoby do której ciało należy, pamięć ciała, a także zniekształcenia myśli w komunikacji niewerbalnej.
W powstałym cyklu fotografii chciałam zmierzyć się z tematem tożsamości ciała kobiety. Praca obejmuje fotografie o wymiarach 100×100 cm oraz obiekt 200×200 cm, który odnosi się do biologicznych ograniczeń cielesności i jest własnym subiektywnym komentarzem do fotografii sześciu różnych kobiecych ciał.

 

Dorota Kolesińska

Dorota Kolesińska (ur. 10. 08. 1988) – absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Artystycznym ze specjalnością Edukacja w zakresie Sztuk Plastycznych oraz Pedagogiki ze specjalnością  Edukacja Medialno – Informatyczna. Prowadzi warsztaty fotograficzne i plastyczne, uczestniczyła w projekcie „Dwa Teatry” oraz GraFestiwal, założycielka Względnie Formalnej Grupy Fotogaficznej. Od lat związana działalnością Domu Kultury w Siedlcu.

 

 

Comments are closed.