KONSEKRACJE XVIII

 


Galeria Baszta oraz Zbąszyńskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na wystawę prac:

JAROSŁAWA DZIĘCIELEWSKIEGO
KONSEKRACJE XVIII

Wernisaż: 8 listopad o godz. 17.00
Park Miejski w Zbąszyniu, Galeria Baszta

O artyście:

          Jarosław Dzięcielewski ur. 23.11.1963 we Wschowie. Studia na Wydz. Malarstwa, Grafiki, Rzeźby PWSSP w Poznaniu,
w Pracowniach Rzeźby prof. Olgierda Truszyńskiego i Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Olgierda Truszyńskiego w 1991.

Od 1992 pracuje w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej WSP w Zielonej Górze (później Uniwersytet Zielonogórski) jako asystent
w Pracowni Rysunku prof. Izabeli Gustowskiej. Od 1995, również asystent w Pracowni Rysunku prof. Andrzeja Banachowicza.

1995-97 współprowadzący galerię GI w Zielonej Górze.

Od 1997 jest współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze.

1998-99 prowadzi Pracownię Rzeźby oraz wykłada Zagadnienia i Tendencje Sztuki Współczesnej w Studium Sztuk Plastycznych
w Głogowie.

2000 – uzyskuje I st. kwal. w zakresie Rzeźby w ASP w Gdańsku i od tego roku pracuje na stanowisku adiunkta w WSP w Zielonej Górze.

2008- uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Sztuk Plastycznych w ASP w Krakowie.

2002 -2003 prowadzi Pracownię Rysunku i Multimediów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze.

2011- profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Od 2002 samodzielnie prowadzi Pracownię Rzeźby i Kształtowania Przestrzeni oraz Pracownię Struktur Wizualnych i Mechanizmów Percepcji Wzrokowej,  w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu  Zielonogórskiego. Jest kierownikiem Zakładu Rzeźby i Architektury Wnętrz na UZ. Członek i recenzent Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów(Komisja Habilitacyjna) Jest promotorem i recenzentem kilkunastu artystycznych dyplomów magisterskich i licencjackich, oraz promotorem przewodu doktorskiego. Opiekun Koła Naukowego oraz  prowadzący Galerię ,,Rektorat” w Zielonej Górze.

Zajmuje się instalacją, obiektem, rzeźbą.

Comments are closed.